دریافت فایل با موضوع(بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك)

در این پست قصد معرفی فایل .بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك. را داریم با ما همراه باشید./بررسی پروژه مالی,اهداف بخش خريد ,جايگاه انبار, انبارداري ,وظايف انباردار ,تحقیق پروژه مالی, سيمان آبيك, پروژه مالی سيمان آبيك, بررسی سیستم مالی سيمان آبيك,تحقیق حسابداری,پایان نامه حسابداری/بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك|39013875|qrw34037215|

چكيده :
موضوع تحقيقي كه در پيش روي شماست حاصل بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك مي باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنايي با نحوه انجام عمليات خريد و سفارشات در يك مجتمع صنعتي و توليدي و ثانياً چگونگي عمليات نگهداري ، و سرويس دهي انبار در يك مجتمع صنعتي و توليدي مي باشد .
در طي بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك تحقيقات با بهره گيري از روشهاي متنوع از قبيل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شاياني به ما نمود در جهت شناخت عمليات خريد و تداركات توسط مسئولين و كارپردازان كه تلاش دارند خريدها به موقع و مناسب باشند و در حقيقت مي كوشند اصول و موازين پنج گانه خريد رعايت شود . اطلاعات مفيدي نيز در زمينه انبار و انبارداري و عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار بدست آمد كه ما را در نحوه ايجاد كدينگ و كنترل موجودي (انبار گرداني) بهينه داراي شناخت مناسبي نمود.
در طي انجام تحقيق فوق موانع و مشكلات اندكي بچشم آمد كه با توجه به همكاري صميمانه كاركنان و مسئولين مجتمع صنعتي سيمان آبيك مي توان از آن صرف نظر كرد . چرا كه منابع و امكانات و اطلاعات ارزنده اي را اين عزيزان در اختيار بنده قرار دادند كه در ارائه پربارتر اين تحقيق بسيار مفيد بودند .

فهرست:
پيشگفتار
فهرست مطالب
فهرست اشكال
فهرست ضمائم
چكيده
فصل اول - كليات
مقدمه
تعريف موضوع تحقيق
اهميت و ارزش تحقيق
اهداف تحقيق
كاربرد نتايج تحقيق
سوالات اساسي تحقيق
روش تحقيق
تعريف واژه ها
خلاصه
مباحث فصول بعدي
فصل دوم - ادبيات موضوع
مقدمه
بخش يك - مباحث نظري
سيستم
خريد
اهداف بخش خريد
اصول و موازين پنجگانه خريد
وظايف و مسئوليت هاي بخش خريد
ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر
فرآيند يا مراحل خريد خارجي
انبار
انواع انبارها
جايگاه انبار
اهداف و وظايف انبارها
انواع موجوديهاي انبارها
انبارداري
سيستم انبارداري و مزيتهاي آن
وظايف انباردار
انتظارات مديريت از سيستم كنترل انبارها
نكات مهم براي اداره بهينه انبارها
مناسبترين «تعداد اقتصادي» انبارها
طراحي و برنامه ريزي تامين كالا
كدينگ
كدگذاري
فوايد كد گذاري
انواع روشهاي كدگذاري
موجودي كالا
اهميت موجوديها
دلايل نگهداري موجودي كالا
هزينه مربوط به موجوديها
مواضع مختلف بخشها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجوديها
كنترل موجودي
مشكلات عدم تعادل موجودي
مهمترين شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار
سيستم هاي سفارش كالا در سازمان
بخش دو - پيشينه تحقيق
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتي سيمان آبيك
مروري مختصر بر خط توليد مجتمع صنعتي سيمان آبيك
طرح طبقه بندي مشاغل كارخانه
شرح وظايف
خلاصه
فصل سوم - روش تحقيق
مقدمه
كتابخانه
مشاهده
مصاحبه
خلاصه
فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
طراحي انبارها
انواع انبارها در كارخانه سيمان آبيك
مشكلات و خسارت ناشي از طراحي غيراصولي انبارها
حفاظت و ايمني انبارها
عمليات مربوط به خريد در انبارها
انواع خريد
انواع شيوه ها در خريدهاي داخلي
عمليات خريد در تداركات
تنظيم گزارش خريد
خريدهاي خارجي
نحوه خريد مواد اوليه توسط مجتمع صنعتي سيمان آبيك
خريدهاي خودسرانه برخي از مسئولين و واحدها
خريدهائي‌ كه كالاي آنها فاسد شدني است
خريدهاي غير ضروري و بيش از حد
كنترل كيفيت
استاندارد كردن قطعات
عنوان
قبض انبار
سيستم كدينگ اجناس
مشكلات ناشي از عدم كدينگ
مزاياي كدينگ اجناس
شرح كدينگ اجناس
عدم وجود واحدي براي پياده كردن سيستم كدينگ بطور ثابت
مختصري درباره سيستم اطلاعات مديريت
عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار
عمليات نگهداري در بخش اداري
عمليات نگهداري مربوط به داخل انبار
كنترل موجودي انبار
انواع روشهاي كنترل موجودي
محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار
عدم هماهنگي انبار با واحدهاي توليدي
خلاصه
فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم


مطالب دیگر:
📎بررسی رابطه کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی📎بررسی مجازات در اسلام با تکیه بر کرامت انسانی از نگاه امام خمینی📎بررسی جرم پوشی دراسلام و تاثیر آن بر کرامت📎حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی📎جهانی شدن در آموزش و پرورش و تدابیر لازم در این رابطه📎فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش📎ماهیت جهانی شدن و بررسی آموزش و پرورش از این نگاه📎اثرات جهانی شدن بر نظام آموزش و پرورش📎نظام آموزشی در ژاپن و مشخصه های اثربخشی آن📎بررسی دورنماهای آموزش و پرورش در بعد مدیریتی و آموزشی در راه جهانی شدن📎اعتلای نظام تعلیم و تربیت در راستای جهانی شدن با بیان چالشها و فرصتها📎تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش📎سیستم آموزشی و ساختاری در نظام آموزش و پرورش ژاپن📎سند تحول بنیادین و راهبردی آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت📎بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی📎بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات📎تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب📎بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر📎ارزیابی قراردادهای جدید نفتی📎ارائه مدلی حقوقی و عقلانی در استخراج صیانتی میدان مشترک ایران و قطر📎ارزیابی قراردادهای نفتی از نگاه استخراج صیانتی و ازدیاد برداشت📎ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل📎بسته آموزشی دوره کارشناسی مهندسی نفت📎جهانی شدن و آموزش و پرورش از نگاه بخش آموزش کمیسیون ملی جهانی یونسکو📎بررسی فقهی و حقوقی غرر و معاملات غرری