دریافت فایل با موضوع(بررسی مديريت واحدهاي صنعتي كوچك و بررسي الگوهاي كمي و كيفي در ارزيابي طرحهاي استقرار و مديريت كارخا)

در این پست قصد معرفی فایل .بررسی مديريت واحدهاي صنعتي كوچك و بررسي الگوهاي كمي و كيفي در ارزيابي طرحهاي استقرار و مديريت كارخا. را داریم با ما همراه باشید./بررسی مديريت واحدهاي صنعتي كوچك و بررسي الگوهاي كمي و كيفي در ارزيابي طرحهاي استقرار و مديريت كارخانه صنعتي كوچك/بررسی مديريت واحدهاي صنعتي كوچك و بررسي الگوهاي كمي و كيفي در ارزيابي طرحهاي استقرار و مديريت كارخا|30010400|qrw34037215|

نه صنعتي كوچك 19

مديريت واحدهاي صنعتي كوچكمقدمه:بررسي الگوهاي كمي و كيفي در ارزيابي طرحهاي استقرار و مديريت كارخانه صنعتي كوچك :به طور كلي الگوهاي ارزيابي طرحها بر دو اساس طبقه بندي شده اند:1 الگوهاي معين 2 الگوهاي اجتماعيمسائل عمده اي كه معمولاً در مديريت كارخانه مطرح مي شوند عموماً داراي خصوصيات كمي و كيفي اند، از آنجا كه الگوهاي رياضي محض ، صرفاً جنبه هاي كمي مسائل را تحليل و بررسي مي كنند، كمك به مديريت كارخانه به روشهاي ساده كاربردي و در عين حال قابل قبول از اهداف اصلي اين قسمت است.بررسي بعضي از الگوهاي كيفي در مديريت كارخانه:تحليل و بررسي عوامل كيفي از آن جهت مشكل است كه نظريات شخصي را مي توان در آنها دخالت داد سعي شده كه با ارائه بعضي تكنيكهاي ساده، روشهاي معرفي شود كه با استفاده از آنها مديريت بتواند به گزينه بهتر دست يابد.كار اصلي تصميم گيرنده، انتخاب بهترينهاست، بهترين روش انبار كردن شايسته ترين روش توليد مناسبترين محل استقرار و غيره.اگر مدير تصميم گيرنده با گزينه هايي كه پيامدهاي كمي و كيفي مختلفي داشته باشند مواجه شود پيامد كمي كار تصميم گيرنده را آسان كرده و با يك نظر گزينه برتر را انتخاب خواهد كرد؛ ولي اگر پيامدها تنها به اعداد كحض ختم نشوند و عوامل كيفي هم روي آنها اثر بگذارد استفاده از بعضي از تكنيكهاي ساده براي ندير لازم و ضروري است.الگوهاي زير را مورد بررسي قرار مي دهيم:1 روش الويت 2 روش رتبه اي 3 روش ارزش انتظاري بر اساس اولويت 4 روش ارزش ماتريسي 5 روش اولويت مطلوبيتروش الويتساده ترين تكنيكي كه براي مختلف و بخصوص آنها كه عوامل كيفي بسيار دارند روش اولويت ساده است.در اين روش هرآمترناتيو بر اساس ميزاني كه مي تواند با عوامل اجتماعي، محيطي و اقتصادي هماهنگ شود درجه بندي مي شود.در جدول زير آمترناتيوكه بر اين عوامل اجتماعي و محيطي بيشتر اثر كند با الويت او بقيه آمترناتيوها به ترتيب به شاره هاي بعدي مشخص مي شوند.مثلاً با انتخاب هر يك از پروژه ها ملاحظه مي شود كه براي احداث خياباني در شهر، تعداد عيني از خانه ها بايد خراب شوند از آنجايي كه تعميم داريم خانه هاي كمتري خراب شوند اولويت را به آمتر ناتيويي مي دهيم كه كمترين خرابي را به بارآورد.اولويتتعداد خانه هاي تخريب شدهپروژه10122232034244

بيشترين كاربرد اين الگو، غيرخطي بودن آن است كه نمي تواند اختلاف واقعي بين آمترناتيوها را تشخيص دهد.تمام آمترناتيوها نمي توانند داراي اهميت يكسان باشند.در روش الويت اول مشكل اساسس غير خطي بودن عوامل و عدم تشخيص عوامل بهتر به دليل اختلافات جزئي بود، به ارزش يا پيامد و اثر آمترناتيو بر اساس اهميت نسبي آنها در جامعه و بر اساس نظر تصميم گيرنده بها داده مي شود مثلاً تغييرات كشاورزي ممكن است به مراتب مهمتر از تغييرات صنعتي يك دهستان باشد بنابراين با بهادادن به عوامل با توجه به سياستهاي موجود مي توان تغييرات كوچك و اختلاف آنها را نيز به ميان آورد و محاسبه كرد.بعضي مواقع ممكن است برقراري يك الويت و يا وزن مناسب كه درخور همه آمترناتيوها باشد به آساني ميسر نگردد كه اين امر مشكل زيادي به بار نمي آورد اگر سيستم اولويت را نيز با جمع آوري اطلاعات بيشتر تكميل كنيم و نخوهيم نظرات مردم و ديگران را هم در عوامل موجود دخالت دهيم اين الگو كاربرد مطلوبي دارد.مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات شهری پارکینگ🔍پاورپوینت مرمت مسجد جامع ورامین🔍پاورپوینت شناخت فضای شهری شهر دزفول🔍پاورپوینت طراحی پله در معماری🔍پاورپوینت تاج محل از نگاه معماری🔍پاورپوینت تحلیل شهر همدان از نگاه معماری🔍پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه🔍پاورپوینت معماری مدرسه دارالفنون🔍پاورپوینت خانه بروجردی ها در کاشان🔍پاورپوینت باغ موزه دفاع مقدس🔍پاورپوینت بررسی بازارهای سنتی و جدید از نگاه معماری🔍پاورپوینت بررسی بافت فرسوده‌ ی همت‌ آباد اصفهان🔍پاورپوینت اقلیم استان آذربایجان‌شرقی🔍پروپوزال رشته علوم تربیتی برنامه ریزی درسی🔍پاورپوینت بررسی پیاده روهای شهر همراه با تصاویر🔍پاورپوینت معرفی نمونه ترمینال🔍پاورپوینت تحلیل دانشگاه هنر و معماری هاروارد از نگاه معماری🔍پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم تهران🔍پاورپوینت پارک شهری🔍پاورپوینت ساختمان پیش ساخته🔍پاورپوینت سازه های بتنی دیوار برشی🔍پاورپوینت مطالعات موردی موزه هنرهای معاصر ایران ( طرح 3 )🔍پروپوزال رشته کودکیاری🔍پاورپوینت تحلیل جامع معماری تاج محل هندوستان🔍پاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی زیتون